Bildene på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten avtale med Lindas ansiktsmaling, Linda Lund, (eier av bilder) med annen klareringsordning er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring (herunder visning) ulovlig ifølge åndsverkloven. Utnyttelse i strid med lov eller avtale medfører erstatningsansvar på kr 5000,- pr bruk av bilde.