Da har det skjedd meg også. Et firma har lastet ned og brukt et av mine bilder i forbindelse med et arrangement. Uten å spørre meg om tillatelse. Det som var spesielt i dette tilfellet er at det var et av mine ansiktsmalebilder. Og logoen min var klippet vekk. (jeg har logo på alle bilder)
Mammaen til et av barna som er ansiktsmalemodeller hos meg, var nylig på et arrangement med ansiktsmaling for barn, i en annen by. Plutselig sier barnet :»Mamma SE, det er jo bilde av meg!» På menyen hvor barna kunne velge design fant hun bilde av seg selv! Moren ble paff og det var flere voksne i køen som overhørte hendelsen og ble overrasket. Ansiktsmalerne bare fortsatte å male som om ingenting var hendt.
Idag kontaktet jeg firmaets ledelse og gjorde dem oppmerksom på at det er brudd på åndsverkloven å bruke et bilde uten tillatelse av eier av bildet. Som i dette tilfelle er meg. Det viste seg at firmaet selv var ansvarlig for denne glippen. Det var deres egne ansatte som malte barna. De lover nå å rydde opp og fjerne alle bilder som evt måtte finnes, men det er ikke nok:
Å bryte åndsverkloven er å stjele. Og stjeler noen mine bilder må man betale! Enkelt og greit.
Det at mitt bilde ble brukt i et ANNET ansiktsmale-event er uhørt. Firmaet har fått en mail med en faktura på kr 5000,- for å bruke bildet ulovlig i sitt event.
Jeg må som ansiktsmaler ha foreldres tillatelse til å bruke bilder til nettsiden min. Foreldre gir MEG tillatelse til å bruke bilde. De gir IKKE tillatelse til at ANDRE skal bruke bilder i helt andre sammenheng! Det er som sagt også ekstra ille at noen synes det er ok å bruke mitt(mine) bilde(r) i ansiktsmalesammenheng. Hvis dette er ansiktsmalere så får de skaffe sine egne bilder! Eller leie inn noen profesjonelle ansiktsmalere som har egne bilder. Det er ikke noen unnskyldning for dette.

Jeg er takknemlig for at jeg har en stor vennekrets som kommer til å gå på mange av sommerens events over hele landet, så det kommer til å være mange øyne rettet mot bilder som brukes både her og der. Etter 9 år som ansiktsmaler kjenner mange mine bilder igjen fra nettsiden og sosiale medier, så ingen skal føle seg trygg hvis et bilde blir stjålet.

ÅNDSVERKLOVEN

I Norge har vi loven som beskytter mitt verk: Åndsverkloven.
Den sier følgende:

«Den som skaper et åndsverk, har opphavsrett til verket. Jeg har  enerett til å råde over åndsverket ved å fremstille varig eller midlertidig eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for almenheten.
Opphavsmannen, som i dette tilfellet er meg, har krav på å bli navngitt slik som god skikk tilsier, så vel på eksemplar av åndsverket som når det gjøres tilgjengelig for almenheten.
Et åndsverk er offentliggjort når det med samtykke av opphavsmannen er gjort tilgjengelig for allmennheten.
§ 43a. Den som lager et fotografisk bilde, har enerett til å fremstille eksemplar av det, enten det skjer ved fotografering, trykk, tegning eller på annen måte, og gjøre det tilgjengelig for allmennheten.

Kilde: Wikipedia

les mer om åndsverkloven her:
https://no.wikipedia.org/wiki/Åndsverkloven
og her:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-05-12-2

Ikke bruk bilder som jeg eier. Punktum.

I see you

Jeg ser deg 😉